Sosialt entreprenørskap (1/2 år)

Ønsker du å løse et sosialt problem gjennom å skape en bærekraftig bedrift? Sommerprogrammet Sosialt entreprenørskap gir deg kunnskap og verktøy for å realisere dette.

Hva kan du jobbe med?

  • chris-klemmetvold-capetown Idealister kan også tjene penger 16. apr. 2013 13:32

    – Om jeg kan gjøre noe for at alle i samfunnet får brukt ressursene sine, samtidig som jeg tjener det jeg trenger til leilighet, sykkel og iPad, er ingenting mer meningsfylt enn det, sier Chris Klemmetvold.

  • helene_web Sosial og entreprenør 21. mars 2013 12:38

    - Å drive med sosialt entreprenørskap i utviklingsland er frustrerende, men også veldig spennende og givende, sier Helene Lie. Hun vil skape utvikling i Tanzania og Sør-Afrika gjennom entreprenørskap i lokal matproduksjon.

Fakta om programmet
Studiepoeng:30
Studiet varer:½ år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

E-post: 

Kontakperson: Anna M.E. Jarbekk
Telefon: 22 84 01 00