Spesialpedagogikk (master - to år)

Med en master i spesialpedagogikk får du en yrkesrettet utdannelse og kompetanse som er sterkt etterspurt i arbeidslivet. Du fordyper deg innenfor ett av feltene audiopedagogikk, logopedi, psykososiale vansker, spesifikke lærevansker eller utviklingshemning.

Hva kan du jobbe med?