Hva kan du jobbe med?

Ingvild Røste har hatt mange spennende jobber etter at hun fullførte logopedstudiet ved Universitet i Oslo.

Anja S. Ølstørn (29) jobber som audiopedagog på CI-temaet på Rikshospitalet.