Hva kan du jobbe med?

sier Gunn Åse Karlsen (39 år) om masterprogrammet i Utdanningsledelse, der hun går på andre semester. – Jeg føler meg privilegert som kan ta et studium som er så relevant for jobben min.
stråler Petter Haagensen (37 år). Han er student på master i utdanningsledelse og er allerede ferdig med de første semestrene. - Det er veldig interessant og veldig relevant i forhold til jobben min som inspektør, sier han og legger vekt på ”veldig”.
Trond Lien (38) er assisterende rektor på Ulsrud videregående skole i Oslo. Trond har jobbet i skoleverket siden 1989, og er opprinnelig utdannet siviløkonom. Han har tatt emne 1 og 2 innenfor masterstudiet i utdanningsledelse fordi dette er direkte relevant for jobben hans.