Eksempelliste

Feltansvarlig skal sørge for å innhente kopi av godkjenninger, tillatelser, sertifikater o.a. som kreves i det aktuelle feltarbeidet. Dette er en eksempelliste. Send inn flere eksempler til hms-post@admin.UiO.no

  • I Norge skal man ha godkjenning av fylkesmannen i områder som er berørt av naturvernområder og ha avklart med grunneiere.
  • I utlandet skal man ha innsamlingstillatelse og eksport tilatelse ut avlandet, samt import tillatelse inn i Norge.
Publisert 17. aug. 2017 13:00 - Sist endret 17. aug. 2017 13:06