English version of this page

Reise

Tjenestereiser må forhåndsgodkjennes av leder med budsjettdisponerings-myndighet. Reisen skal være kostnadseffektiv og miljøvennlig. Vurder alltid om reisen kan erstattes med et telefonmøte eller en videokonferanse.

Alle reiser skal bestilles gjennom UiOs reisebyrå Egencia. Du bør benytte kredittkort til løpende utgifter underveis. Ekstra forberedelser kreves ved lengre utenlandsopphold.

Etter reisen