Protokoll fra møte nr. 7/2020 i universitetsstyret

Møtet (del 1) ble satt kl.15.30 og avsluttet kl.16.30. Del 2 av møtet ble satt 21. august kl.17.30 og hevet kl.18.15.

Fra styret: Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, kjersti Lohne, Marianne Midthus Østby, Benedikte Marie Espeland, Jørgen Hammer Skogan, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Anne-Marie Engel og Kristin Hollung

Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandlie og Bente Hennie Strandh

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, 2, 3

Ekstraordinært møte

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Forslag til vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

Rektor og prorektor er inhabile.

Enstemmig vedtatt


V-SAK 2 Godkjenning av møteleder

Forslag til vedtak:

Idar kreutzer velges til møteleder.

Enstemmig vedtatt


V-SAK 3  Oppnevning av medlemmer til søkekomité for rektor -  og prorektorvalget våren 2021

Saksnr. 2020/8151

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret oppnevner følgende mdlemmer til søkekomité ved rektor- og prorektorvalget våren 2021:

  • Professor emeritus Knut Heidar, SV ISV, tidligere dekan ved SV
  • Professor Berit Karseth, UV IPED, tidligere dekan ved UV
  • Professor Dag O. Hessen, MN IBV, Senter for biogeokjemi i Antropocen (CBA).
  • Professor Anne Cathrine (Annetine) Staff, MED KLINMED.
  • Postdoktor Kristian Bjørkdahl, Senter for utvikling og miljø (SUM).
  • Seniorrådgiver Cecilie W. Lilleheil, SV, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene ved UiO.
  • Student Runa Kristine Fiske, oppnevnt av Studentparlamentet.
  • Karianne Bjellås Gilje, daglig leder av Bergesenstiftelsen fra høsten 2019. Tidligere høgskolelektor ved HiO, dekan ved KHiO. Tidligere forlagsredaktør i Universitetsforlaget, redaktør av det faglitterære tidsskriftet «Prosa», og spaltist i flere norske aviser. Tidligere programsjef i Norsk Form på DogA. Gilje har og har hatt flere styreverv.
  • Olav Fjell, tidligere konsernsjef i Hurtigruten fra 2007 til 2012, og konsernsjef i Statoil fra 1999 til 2003. Fra 2004 til 2006 var Olav Fjell rådgiver i First Securities. Deretter var han konsernsjef i Lindorff fram til september 2007. Olav Fjell har hatt flere styreverv, herunder forskningsinstituttene IFE og NOFIMA.

Leder av søkekomiteen:

  • Professor emeritus Knut Heidar, SV ISV, utpekes til leder av søkekomiteen.

Enstemmig vedtatt.


Eventuelt:

Styret diskuterte om høstens møter skal finne sted fysisk eller digitalt. Det var enighet om å gjennomføre styremøtet og seminaret i september fysisk, og at man kommer nærmere tilbake til gjennomføring av de øvrige møtene.

Publisert 24. aug. 2020 12:32 - Sist endret 25. aug. 2020 09:11