Møte nr. 1/2020 i universitetsstyret

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Presentasjon av UiO:Norden

Ved direktør Tore Rem.


Ordinære saker


V-SAK 2 Vedtak av UiOs Strategi 2030

Saksnr. 2018/14146

Forslag til vedtak:

Strategi 2030 vedtas med de endringer som framkom i styremøtet.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Diskusjonssaker


D-SAK 1 Årsrapport 2019 - Styrets beretning

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 5

Saksnr. 2020/2652


Orienteringssaker


O-SAK 2 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer: Økonomi og lønn

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 14 og 23

Saksnr. 2015/6025


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringsaker


O-SAK 3 Presentasjon av Livsvitenskapsbygget

Presentasjon legges frem i møtet


O-SAK 4 Tildelingsbrev 2020 fra Kunnskapsdepartementet

Saksnr. 2018/13073

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 7 Eventuelt


Ordinære saker


V-SAK 3 Godkjenning av protokoll for inneværende møte


 

Publisert 10. feb. 2020 14:19 - Sist endret 7. des. 2021 14:25