Møte nr. 7/2020 i universitetsstyret

Ekstraordinært møte


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


V-SAK 2   Oppnevning av medlemmer til søkekomité for rektor -  og prorektorvalget våren 2021

Saksnr.

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23.

Publisert 17. aug. 2020 08:22 - Sist endret 25. aug. 2020 09:13