Seminar 8. september 2020 og møte nr. 9/2020 i universitetsstyret

Seminaret er lukket, styremøtet  gjennomføres elektronisk på Zoom og vil bli streamet. 

Seminar for styrets medlemmer 8. september:

Ordinært styremøte 9. september:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


V-SAK 2 Innstilling til Universitetsstyret fra bedømmingskomiteen for merittering av utdanningsfaglig kompetanse

Saksnr. 2018/1189

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 14.


Saker til behandling i åpent møte

Informasjonssaker


I-SAK 1 Status Livsvitenskapsbygget

Saken legges frem i møtet


Ordinære saker


V-SAK 3 Adgang til utsatt sensurfrist ved helligdager i sensurperioden 

Saksnr. 2017/9957

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar endring av den midlertidige forskriften om tillegg til forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Saksdokumenter:


Informasjonssaker


I-SAK 2 Status for UiOs arbeid med Covid 19

Saken legges frem i møtet.


I-SAK 3 UiOs veikart for forskningsinfrastruktur

Saksnr. 2019/1399

Saksdokumenter:


I-SAK 4 Fremdriftsrapport 2020 for The Guild of European Research-Intensive Universities (The Guild)

Saksnr. 2016/13295

Saksdokumenter:


I-SAK 5 Status for Circle U

Saksnr.

Saken legges frem i møtet.


Orienteringssaker


O-SAK 1 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte


O-SAK 3 Eventuelt


V-SAK 4 Godkjenning av protokoll for inneværende møte


 

Publisert 1. sep. 2020 13:16 - Sist endret 7. des. 2021 14:32