Møte nr. 5/2020 i universitetsstyret (ekstraordinært møte)

Møtet gjennomføres på Zoom, og vil bli streamet.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 2   Høringsuttalelse til ny universitets- og høyskolelov

Saksnr. 2020/2649

Forslag til vedtak:

Styret gir rektor fullmakt til å ferdigstille høringsuttalelsen basert på styrets diskusjon og kommentarer.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 3 Godkjenning av protokoll for inneværende møte


 

Publisert 2. juni 2020 16:41 - Sist endret 7. des. 2021 14:31