Møte nr. 12/2020 i universitetsstyret

Ekstraordinært møte


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


V-SAK 2   Realisering av Livsvitenskapsbygget

Saksnr. 2008/4250

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23.

Publisert 15. okt. 2020 20:58 - Sist endret 21. okt. 2020 16:31