Protokoll fra møte nr. 8/2020 i universitetsstyret


Møtet ble satt kl.16.30 og avsluttet kl.17.30. 

Fra styret: Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, kjersti Lohne, Marianne Midthus Østby, Benedikte Marie Espeland, Jørgen Hammer Skogan, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Anne-Marie Engel og Kristin Hollung

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo, Åse Gornitzka og Per Morten Sandset

Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen og Bente Hennie Strandh

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, O-sak 2

Ekstraordinært styremøte

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Dagsorden og habilitet ble godkjent


Orienteringssaker


O-SAK 1 Status Livsvitenskapsbygget

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23

Saksnr. 2008/4250

Rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Arne Benjaminssen orienterte. 


Eventuelt


Publisert 1. okt. 2020 14:56 - Sist endret 1. okt. 2020 14:56