Møte 11/2018 – Utdanningskomiteen

Innkalt til møtet

Ordinære medlemmer

 • Gro Bjørnerud Mo, prorektor og leder
 • Oddbjørn Leirvik, studiedekan TF
 • Julie Orning, seksjonssjef for Erling Johan Hjelmeng, studiedekan JUS
 • Ingrid Os, studiedekan MED
 • Eirik Welo, studiedekan HF
 • Solveig Kristensen, studiedekan MN 
 • Alix Young Vik, studiedekan for Amer Sehic, studiedekan OD 
 • Ingjerd Hoëm, prodekan SV
 • Jon Magne Vestøl, studiedekan UV
 • Bjørn Stensaker, leder Senter for læring og utdanning 
 • Eystein Gullbekk, universitetsbibliotekar UB
 • Jens Lægreid, Studentparlamentet
 • Peter Linge Hessen, Studentparlamentet
 • Susann Andora Biseth-Michelsen, Studentparlamentet

Ledelse og sekretariat

 • Gro Bjørnerud Mo, prorektor 
 • Hanna Ekeli, avdelingsdirektør, AF
 • Kirsti Margrethe Mortensen, rådgiver, AF 

Varamedlemmer

 • Tone Dyrdal Solbrekke, faglig leder FUP, 1. vara
 • Studentparlamentet:
  • 1. vara Johannes Saastad
  • 2. vara Markus Leira Aspusten
  • 3. vara Dorthea Enger

Observatører

 • Linda Therese Johnsen, seksjonssjef LINK

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 13. november 2018

Del 1 – Diskusjonssaker

2. Utkast til innspill til stortingsmelding om internasjonal studentmobilitet

Seniorrådgiver Guri Vestad, AF, orienterer.

Vedlegg:

3. UiOs deltagelse i Europeisk universitetsnettverk

Spesialrådgiver Svein Hullstein orienterer.

4. Lengde på skriftlig eksamen. Behov for faglige, pedagogiske og ressursmessige avklaringer

Studiedekan Solveig Kristensen, MN, og leder av LINK, Bjørn Stensaker orienterer. 

Vedlegg:

5. Strategiprosessen

Prorektor Gro Bjørnerud Mo orienterer.

Vedlegg:

6. Profesjonsfaglig forum

Prodekan Jon Magne Vestøl, UV, orienterer. 

Del 2 – Informasjonssaker

7. Merittering

Universitetsstyret behandlet saken i sitt møte 4. desember 2018.

Vedlegg:

8. Status DIKU-søknadene

UiO sendte inn 10 søknader til DIKUs midler til studentaktiv læring og læringsfremmende vurdering, jf vedlegg. 

Vedlegg:

9. Eventuelt

10. Rethos (kun for de berørte enhetene etter ordinær møtetid)

UiO har mottatt en rekke høringer om nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger (RETHOS-prosjektet fase 2). Avdeling for fagstøtte (AF) har lagt til grunn at disse høringene bør behandles ved de respektive fakultetene og besvares av dem. AF legger dermed ikke opp til at det sendes en uttalelse fra UiO-nivået, men at eventuelle felles innspill ivaretas i fakultetenes uttalelser. 

Arkivet har overført sakene som gjelder følgende utdanninger:

 • 2018/13813 Tannpleierutdanningen - OD
 • 2018/13814 Tannlegeutdanningen - OD
 • 2018/13816 Medisinutdanningen - MED
 • 2018/13815 Psykologutdanningen - SV
 • 2018/13823 Klinisk ernæringsfysiologutdanningen - MED
 • 2018/13825 Farmasøytutdanningene - MN

Sakene som gjelder audiograf-, tanntekniker-, ortopediingeniør- og optikerutdanning er også på høring. Disse er ikke fordelt til fakultetene. 

Utdanningskomiteen bes vurdere behovet for ytterligere samordning/diskusjon på tvers. 

Vær oppmerksom på at KD arrangerer to konferanser til våren: 

 • Høringskonferanse 4. februar 2019 med påmeldingsfrist 3. januar 2019. 
 • Implementeringskonferanse 19. mars 2019 med påmeldingsfrist 1. februar 2019. 

Mer informasjon om RETHOS-prosjektet er tilgjengelig via Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS).

 

Publisert 11. sep. 2017 08:55 - Sist endret 18. des. 2018 10:00