Møter i Utdanningskomiteen 2018

Møte Dato Innkalling Referat
1/2018 15. januar Innkalling Referat
2/2018 27. februar Program for seminar Oppsummering fra seminar
3/2018 14. mars Innkalling Referat
4/2018 17. april Innkalling Referat
5/2018 15. mai Fellesseminar Forum for forskningsdekaner og Utdanningskomiteen.
Presentasjon fra seminaret (pdf)
6/2018 12. juni Innkalling Referat
7/2018 28. august Innkalling Referat
8/2018 18. september Innkalling Referat
9/2018 16. oktober Program for seminar Presentasjoner fra seminaret
10/2018 13. november Innkalling Referat
11/2018 18. desember Innkalling Referat
Publisert 2. jan. 2019 10:06 - Sist endret 27. mars 2019 10:45