Kortsiktighetens tyranni

Kortsiktighetens tragedie og tyranni - om trusler på samfunnsnivå:

En utfordring for toppledere med samfunnsansvar?

Partnerforums første dialogseminar for toppledere i en serie om utfordringer for den norske velferdsstaten.

Innlederen tok utgangspunkt i et bilde om "kortsiktighetens tyranni" eksemplifisert med med en rekke konsekvenser på samfunnsnivå, - blant annet fra utddannings- og forskningssektoren. Seminaret avsluttet med diskusjon om utfordringer for toppledere med samfunnsansvar.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Effektivitet, FoU, Forvaltningspolitikk, Styring
Publisert 29. juni 2011 11:22 - Sist endret 4. okt. 2013 14:11