2022

Tidligere

Demokratieffekt og rolleforståelse
Tid og sted: 14. juni 2022 15:0019:00, Tøyen Hovedgård

I mange land er demokratiet under press. Hva kjennetegner disse landene, hva er de viktigste truslene mot demokratier i dag og hvilken betydning har forvaltningen for å ivareta et robust demokrati?