2014

Tidligere

Tid og sted: 8. des. 2014 16:1519:30, Forskningsparken konferansesenter, Toppsenteret. Gaustadalléen 21, Oslo

Partnerforum og Næringslivsforum inviterer toppledere til seminar om Norges sikkerhets- og beredskapsutfordringer.