2009

Tidligere

Tid og sted: 30. nov. 2009 17:4519:30, Handelshøyskolen BI, A2-075

Seminaret fokuserte på muligheter og utfordringer for kreativ ledelse i staten.

Rektor ved UiO ledet seminaret. Hovedinnlegget tok for seg resultater fra forskning på ledelse i kreative organisasjoner. Innlegget ble deretter kommentert av en erfaren statlig toppleder.

Tid og sted: 21. sep. 2009 12:4515:30, Akersgata 59 (R 5)

Seminaret tok opp ansvars- og samarbeidsrelasjoner samt utfordringer knyttet til rettslige spørsmål ved forvaltningens fremtidige bruk av IKT. I sitt innlegg utforsket Schartum noen sentrale rettslige verdier og visjoner som bør stå sentralt i det videre omstillingsarbeidet.