2015

Tidligere

Tid og sted: 23. nov. 2015 16:3019:30, Handelshøyskolen BI, A2-080

Seminar om statens toppledere sin deltakelse i den offentlige debatten. Hva slags ytringsfrihet og ytringsplikt har ledere og ansatte i staten?

Seminaret er forbeholdt partnernes toppledere og spesielt inviterte gjester.