2008

Tidligere

Tid og sted: 19. nov. 2008 16:3021:00, Universitetet i Oslo, Administrasjonsbygningen

"Ledere i staten skal sammen med medarbeidere bidra til å frambringe resultater til beste for fellesskapet i henhold til politiske prioriteringer og grunnleggende samfunnsmessige verdier." Sitatet, som kommer fra Siri Røine, Statens personaldirektør, ble utdypet og kommentert på seminaret.

Tid og sted: 5. juni 2008 16:3019:00, Akersgata 59, (R5), auditoriet

Kan departementets nettside bli en ny demokratisk-politisk arena, nå hvor partipressen er borte?