2006

Tidligere

Tid og sted: 20. nov. 2006, Det norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

System - og organisasjonsutvikling betraktet med forvaltningsrettslige briller:

Hvordan bør toppledere i offentlig sektor anlegge et rettslig perspektiv på omstillingsarbeidet? Om forholdet mellom brukerorientering og rettighetsorientering.

Tid og sted: 4. apr. 2006, Akersgata 59

Om den økte bruken av meningsmålinger i politikk og forvaltning:

Legges det for stor vekt på meningsmålinger, og brukes meningsmålinger for ukritisk til å endre politikken?