2007

Tidligere

Tid og sted: 11. des. 2007, Handelshøyskolen BI, Rom C5 - 023

Hvordan skal vi få til økt brukerorientering i offentlig sektor? Og hvordan går vi frem for å måle kvaliteten på offentlige tjenester?

Tid og sted: 7. juni 2007, Klubben, Georg Sverdrups hus

Hva har skjedd med Riksrevisjonen i forbindelse med framveksten av forvaltningsrevisjon? Hvordan forklare fremveksten og hvilke implikasjoner dette har for forholdet mellom Riksrevisjonen, Stortinget, regjeringen og forvaltningen?