Nye rettslige innsikter om elektronisk forvaltning

System - og organisasjonsutvikling betraktet med forvaltningsrettslige briller:

Hvordan bør toppledere i offentlig sektor anlegge et rettslig perspektiv på omstillingsarbeidet? Om forholdet mellom brukerorientering og rettighetsorientering.

Om topplederseminaret
Partnerforums 3. dialogseminar for topplederne i serien om utfordringer for den norske velferdsstaten. Denne gang var temaet "Rettslige innsikter om elektronisk forvaltning".

Jurister blir ofte sett på som bremseklosser og stabbesteiner i omstillingsarbeidet, som forteller hvorfor ledere ikke kan gjennomføre ønskede forbedringer. Dette innlegget handler ikke om paragrafrytteri. Oppmerksomheten er i stedet rettet mot viktige bidrag som et juridisk perspektiv kan gi til forvaltningens foreståelser av system- og organisasjonsutvikling.

Professor dr. juris Dag Wiese Schartum ga en rettslig analyse av fag-/beslutningssystemer der lovgivning med videre er transformert til datamaskinprogrammer for å automatisere forvaltningens rettsanvendelse. Han viste også hvorledes integrasjon mellom slike systemer og selvbetjeningsløsninger via Internett, kan kreve mer av forvaltningens systemløsninger enn dagens standardkonsepter.  Analysen innbefattet en diskusjon av forholdet mellom brukerorientering og rettighetsorientering i den elektroniske forvaltningen.

Lysark fra Schartums innlegg  (pdf)

Professor dr. juris Jon Bing vil lede den etterfølgende diskusjonen og oppsummere dialogseminaret.

Dag Wiese Schartum er professor i forvaltningsinformatikk ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo.  Doktoravhandlingen "Rettssikkerhet og systemutvikling i offentlig forvaltning" (1994) inneholdt en empirisk basert rettslig analyse av beslutningssystemer i forvaltningen.  Schartum har særlig arbeidet med spørsmål vedrørende automatisering av rettslige beslutninger, personvern og informasjonssikkerhet, samt spørsmål vedrørende IKT, offentlighet og åpenhet. Han har blant annet deltatt i flere lovutvalg og er programansvarlig for BA i Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet og MA i forvaltningsinformatikk.

Jon Bing er professor i rettsinformatikk ved Senter for rettsinformatikk, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har vært med på å etablere forskningen omkring jus og informasjonsteknologi fra 1970, og arbeidet med en rekke emner innenfor dette feltet. Hans doktoravhandling omhandlet rettslige kommunikasjonsprosesser og informasjonssystemer, ellers har han særlig arbeidet med personvern og immaterialrett. Han har deltatt i flere offentlige utvalg, vært leder for Norsk kulturråd og ellers engasjert innenfor kulturforvaltningen, og er for tiden leder av programområdet Samfunnssikkerhet og risiko (SAMRISK) i Norges forskningsråd. Han skriver også skjønnlitteratur.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: IKT, Juss, Forvaltningspolitikk, Ledelse
Publisert 29. juni 2011 11:22 - Sist endret 5. mars 2014 11:03