Institusjonalisering av forvaltningen

Hva har skjedd med Riksrevisjonen i forbindelse med framveksten av forvaltningsrevisjon? Hvordan forklare fremveksten og hvilke implikasjoner dette har for forholdet mellom Riksrevisjonen, Stortinget, regjeringen og forvaltningen?

  • Innlegg av Per Lægreid, Professor, UiB
  • Kommentarer ved avdelingsdirektør Helge Strand Østtveiten, Riksrevisjonen
  • Ordstyrer professor Jan Grund, BI

 

Om bidragsyterne

Per Lægreid er professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og forsker ved Rokkansenteret - senter for flerfaglige samfunnsstudier, Universitetet i Bergen.

Jan Grund er professor i helseledelse ved Handelshøyskolen BI der han har vært prorektor i 8 år. Grund har bred erfaring fra offentlig sektor som planleggingssjef i Helsedirektoratet og spesialrådgiver i Sosialdepartementet. Han har ledet flere regjeringsoppnevnte utvalg, skrevet mange bøker og har bred erfaring som styreleder og styremedlem for kulturinstitusjoner.

Helge Strand Østtveiten er avdelingsdirektør med ansvar for forvaltningsrevisjon mot 11 departementer og underliggende virksomheter. Utdannet statsviter fra UiO, og mangeårig sensor og foreleser ved statsvitenskap ved UiO

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Forvaltningspolitikk, Demokrati
Publisert 29. juni 2011 11:22 - Sist endret 4. okt. 2013 14:10