Kvalitetsutfordringer i offentlig sektor

Hvordan skal vi få til økt brukerorientering i offentlig sektor? Og hvordan går vi frem for å måle kvaliteten på offentlige tjenester?

Om topplederseminaret
Vi er alle brukere av offentlige tjenester, og har gjerne en klar oppfatning av kvaliteten på de tjenester vi benytter. Vi er ikke alltid like tilfreds, og ser også rom for forbedringer. Måling og offentliggjøring av kvalitet er en vesentlig forandringsagent for modernisering av det offentlige tjenestetilbudet, hevder professor Tor W. Andreassen ved Handelshøyskolen BI.

Andreassen sitter i et regjeringsoppnevnt utvalg som har som mål å utvikle en metodikk og modell for systematisk måling av kvaliteten på offentlige tjenester på nasjonalt nivå. Andreassen har i flere år vært opptatt av å finne svar på kvalitetsutfordringer i offentlig sektor.

Program:
16.30 - 17.30 Toppledermøte (tidl. "generalforsamling"), rom C5 - 023

17.45 - 18.30 Prinsipper for økt brukerstyring (pdf) Ved Tor Wallin Andreassen, professor ved Institutt for markedsføring, Handelshøyskolen BI

18.45 - 19.30 Dialog med ordstyrer Inger Stray Lien, spesialrådgiver, Universitetet i Oslo

19.30 - 21.00 Middag for topplederne. Sted: VIP 7. etg.


Presentasjon av bidragsytere:

Tor Wallin Andreassen er professor i markedsføring og leder av Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Han er Ph.D. fra Stockholms Universitet og er en toneangivende forsker på ledelse av servicebedrifter. Han er grunnlegger av Norsk Kundebarometer og leder av Forum for Markedsorientert Ledelse ved BI. Han har skrevet bøkene Fra Kundetilfredshet til kundeøkonomi (2005), Kunderrelasjoner (2006), Serviceledelse (2006) samt en rekke artikler. Han er fast reviewer for flere av de viktigste internasjonale journalene innen feltet, har vært gjesteprofessor ved flere utenlandske universiteter og rådgiver for bl.a. NSB, Telenor, SASBraathens, Narvesen, Toyota, DnBNor og Vital

Inger Stray Lien var fra 1995-2006 assisterende universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo. Hun er nå spesialrådgiver i Informasjonsavdelingen og arbeider med å styrke UiOs kontaktlinjer til og strategisk samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. Hun har bred erfaring som styreleder og styremedlem både innen F&U sektoren, i næringslivet og i kultursektoren og leder idag styrene i Birkeland Innovajon AS (UiOs TTO-selskap) og i Oslo Teknopol IKS (regionalt utviklingsselskap for Oslo og Akershus). Hun er utdannet som sivilarkitekt fra NTNU og har tidligere også mange års erfraing som privatpraktiserende konsulent i Asplan Viak AS.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Tjenester, Styring, Effektivitet
Publisert 29. juni 2011 11:21 - Sist endret 19. juni 2017 13:52