Departementale nettsider som morgendagens agora?

Kan departementets nettside bli en ny demokratisk-politisk arena, nå hvor partipressen er borte?


16.30

Lett bevertning - registrering

16.45

Velkommen, åpning ved professor Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo

17.00

Departementale nettsider som morgendagens agora? (pdf)
Professor Johan L. Tønnesson, Universitetet i Oslo

17.45

Påfyll kaffe/te

18.00

Dialog - ordstyrer professor Kjell Lars Berge

19.00

Slutt


Om seminaret
Staten er i ferd med å fornye sin kommunikasjonspolitikk, og internettet er det selvsagte medium for mye av fornyelsen. I tråd med tendenser i tiden kalles ikke virksomheten lenger informasjon, men kommunikasjon. Hvis vi klikker oss inn på dagens nettsider for departementene, er det imidlertid informasjon om og propaganda for den politiske ledelsens oppfatninger, mer enn inviterende kommunikasjon, som slår mot oss. Motstemmene glimrer med sitt fravær.

Eksempler Tønnesson vil trekke fram er NHDs håndtering av rederiskatten og AIDs omtale av pensjonsreformen. Bør departementenes sakprosapolitikk forstås mer som demokratisk praksis enn som markedsføring? Kan det tenkes at betydningen av den departementale nettsiden kunne styrkes radikalt ved å overta de gamle partiavisenes rolle – som politisk farget diskusjonsarena eller agora – nå hvor partipressen definitivt er avskaffet?


Bidragsyterne:

Johan L. Tønnesson er professor i sakprosaforskning ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Han har vært mye engasjert i forskningsformidling, blant annet som redaktør av forskningsmagasinet Apollon.

Kjell Lars Berge er professor i tekstvitenskap ved UiO. Berge har i mange år forsket på kommunikasjonskulturer i samfunnet. Siden 2004 har Berge vært styreleder i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Kommunikasjon, Demokrati, IKT
Publisert 29. juni 2011 11:21 - Sist endret 9. sep. 2011 10:04