Innovativ ledelse i kreative organisasjoner

Seminaret fokuserte på muligheter og utfordringer for kreativ ledelse i staten.

Rektor ved UiO ledet seminaret. Hovedinnlegget tok for seg resultater fra forskning på ledelse i kreative organisasjoner. Innlegget ble deretter kommentert av en erfaren statlig toppleder.

Program

 

Om topplederseminaret
Å skaffe og videreutvikle det talentet som trengs er en utfordring for både private og offentlige virksomheter. Samfunnsutfordringer står i kø og stiller krav om nytenkning og nye løsninger. Statsforvaltningen skal bidra til at politikernes ambisiøse mål og visjoner realiseres. Plattform for ledelse i staten er tuftet på statens særpreg og skal utfordre lederskapet i staten. Plattformen fokuserer imidlertid ikke direkte på krav om kreativ ledelse, men stiller indirekte slike krav ved at lederne skal lede an i arbeidet og legge til rette for at kreative og selvstendige arbeidstakere kan bidra med kvalitet og innovasjon i oppgaveløsningen.

Kreativitet i ledelsen er viktig også for Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo, som har ambisjoner om å utvikle fremragende forskningsmiljøer.

Lofquists innlegg handlet om lederens rolle i kreative organisasjoner sett fra to perspektiver. Først ble begrepene ”kreativitet og innovasjon” fra dagens akademiske litteratur gjennomgått. Deretter presentere han lederegenskaper som skaper kreativitet eller innovasjon i en organisatorisk kontekst, og diskuterte 10 karakteristika ved kreative organisasjoner og hvordan vi kan utvikle disse karakteristika i offentlig sektor. Hans Christian Holte vil deretter vurdrer relevansen av Lofquists ti karakteristika i forhold til utfordringer ved statlig lederskap. Møtet avsluttes med diskusjon ledet av Ole Petter Ottersen.

 

Om bidragsyterne
 

Hans Christian Holte er direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Holte er utdannet statsviter og har jobbet med forvaltningsutvikling og IKT i ulike roller og i flere sektorer. Han har vært avdelingsdirektør i Helsedirektoratet med ansvar for IT-samordning i helsesektoren og han har jobbet med år2000-problemet i AAD. Holte kom fra stilling som ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, da han ble direktør i Difi. 

Eric Lofquist er førsteamanuensis ved institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Bergen. Lofquist fikk sin doktorgrad i strategi og ledelse fra Norges Handelshøyskole (NHH). I avhandlingen beskrev han hvordan en turbulent strategisk endringsprosess i Avinor påvirket sikkerheten over tid. Holte er tidligere offiser i US Navy og har 15 års erfaring som jagerflyver på F-14 ”Tomcat” stasjonert på amerikanske hangarskip under den kalde krigen. Han kommer opprinnelig fra St. Simons Island i Georgia i USA.

Ole Petter Ottersen er rektor ved Universitetet i Oslo. Ottersen tok sin doktorgrad i medisin i 1982 og ble professor ved Anatomisk institutt i 1992. Ottersen har i perioden 1997-1999 vært faglig leder for Anatomisk institutt, i 2000–2002 prodekanus for forskning ved Det medisinske fakultet. Han har fra 2002 vært leder for Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap, et av Norges sentre for fremragende forskning.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Innovasjon, Ledelse
Publisert 29. juni 2011 11:21 - Sist endret 4. okt. 2013 14:07