Kvinnelige ledere - tas de hardere når de feiler?

Seminar om kvinner i lederstillinger.

Er det riktig at kvinnelige ledere tas hardere enn mannlige ledere når de feiler?

For å kunne svare på spørsmålet om kvinner tas hardere enn menn er det nødvendig å både kunne sammenligne mannlige med kvinnelige ledere, og å stille spørsmålet hvem er det som faktisk dømmer?
Forskning viser at menn og kvinner har ulike lederstiler, og at den samme atferden dømmes ulikt avhengig av om den som dømmer er mann eller kvinne.

På dette seminaret utforsket vi mekanismene bak kompetansevurderinger og hvilke egenskaper som kan tillegges kjønn. I Norge har vi sett at kvinnelige ledere som Haga, Ramin-Osmundsen, Flesland og Valla har blitt tatt hardt når de har feilet. Er reaksjonene forskjellig om en sammenligner med den mannlige motparten? Er det forsket tilstrekkelig på kvinner i ledelse til at vi kan si noe generelt om hvordan kvinner behandles sammenlignet med menn? Eller kan inntrykket av forskjellsbehandling hevdes å være medieskapt? Flere kvinnelige ledere er et ønsket mål – både i forvaltning og arbeidslivet generelt, men for å oppnå dette må vi kanskje finne ulike tilnærminger overfor menn og kvinner både når det gjelder oppturer og nedturer i karrieren?


PROGRAM

17:45

Velkommen ved seminarleder Inga Bostad, prorektor, Universitetet i Oslo

17:50

Hvorfor tas kvinnelige ledere hardere? Mekanismer bak en mulig forklaring (pdf)
Laura E. M. Traavik, førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

18:40

Kommentar ved Arni Hole, ekspedisjonssjef
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

18:55

Diskusjon ledet av Ann-Helén Bay, direktør
Institutt for samfunnsforskning

19:30

Middag for toppledere og seminardeltakere


Om bidragsyterne

Ann-Helén Bay er direktør ved Institutt for samfunnsforskning. Hun er Dr. polit i statsvitenskap, forsker 1 med professorkompetanse i statsvitenskap. Tidligere yrkeserfaring: Førsteamanuensis ved høgskolen i Oslo, forskningsleder/forsker ved NOVA, førstekonsulent i Sosialdepartementet. Verv: Medlem av Scientific Advisory Board for European Social Survey i European Science Foundation (oppnevnt av NFR.Leder av den norske seksjonen av EISS (European Institute of Social Security. Medlem av NFR's styringsgruppe for evaluering av NAV-reformen.

Inga Bostad er prorektor ved Universitetet i Oslo, og var viserektor i perioden 2006-2009. Hun er førsteamanuensis i filosofi og dr.philos. Bostad har vært undervisningsleder ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, og fagkoorinator for ex. phil. Hun ledet det regjeringsoppnevnte Bostadutvalget som gjennomgikk formålet med opplæringen og har ledet "Dannelsesutvalget for høyere utdanning". Bostad er styreleder for Arne Næss Chair og for Nicodemusuniversitetet, sitter i rådet for Samtiden, i Den norske filosofifestivalen i Kragerø og i Global Advisory Board, Human Dignity and Humiliation studies.

Arni Hole er ekspedisjonssjef i Barne-,likestillings- og inkluderingsdepartementet. Hole har ansvar for likebehandlings- og ikke-diskrimineringslovene (bla. kjønn), generell likestillingspolitikk m.v. og har utstrakt internasjonal aktivitet på fagområdene. Hun har blant annet hatt ansvar for å legge fram lovendringer om krav til kjønnsbalanse i bedriftsstyrer. Hole er magister i filosofi fra Universitet i Oslo. Hun har bl.a. vært ekspedisjonssjef i Landbruksdepartementet, direktør ved Norges Idrettshøgskole og medlem i en rekke råd, utvalg og styrer, herunder Teknologirådet.

Laura E. M. Traavik er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Hun er Dr. Oecon fra NHH i forhandlinger og har tidligere bakgrunn i psykologi fra sitt hjemland Canada. Laura forsker på forhandlinger og kjønn og kartlegger ulike sider i forbindelse med mangfold i norsk arbeidsliv, eksempelvis hvordan ulike lederstiler og lederegenskaper, sammen med organisasjonsklima, virker på mangfoldsledelse (diversity management). Hun underviser i forhandlingen (executive courses) og håndtering av forskjeller (masternivå).
 

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Kommunikasjon, Mangfold og likestilling, Ledelse
Publisert 29. juni 2011 11:21 - Sist endret 1. juli 2013 12:19