Riksrevisjonens myndighetsutøvelse og rolleforståelse

Seminar kun for Partnerforums toppledere og spesielt inviterte

Topplederseminaret ble arrangert i etterkant av Partnerforums årsmøte.
Program for hele kvelden:

16:30–17:30 Årsmøte - tidligere "generalforsamling"
                  Sakspapirer vil bli sendt ut ca to uker før møtet.

17:45–19:30 Topplederseminar
                  Riksrevisjonens myndighetsutøvelse og rolleforståelse                     

19:30-21.00 Middag i VIP-kantina

Program

17:45   Velkommen ved seminarleder Andres Hompland

17:50   Behovet for kontroll i offentlig sektor – hvorfor kontroll?
            Jørgen Kosmo, Riksrevisjonen

18:20   Riksrevisjonens rolle. Forholdet mellom revisjon og veiledning (pdf)
            Tor Saglie, Institutt for Statsvitenskap, UiO

18:40   Kontroll vs. verdiskapning (pdf)
            Marianne Gjesvik Mancini, økonomidirektør, UiO

18:55   Diskusjon ledet av Andreas Hompland

19:30   Slutt – middag for seminardeltakerne

 

Om seminaret – bakgrunn og innhold

Seminar for Partnerforums toppledere om Riksrevisjonens myndighetsutøvelse og rolleforståelse. Innledninger og diskusjon om rollen og mulighetene, blant annet sett i forhold til balansegangen mellom revisjon og politikk. 

Seminaret ble holdt i etterkant av Partnerforums årsmøte. Målsettingen for topplederseminarene våre er å skape dialog omkring viktige tema for velferdsstaten, og oppmerksomheten er rettet mot utfordringer for politikk- og virkemiddelutforming. Topplederne må gjerne invitere med seg aktuelle ressurspersoner fra egen organisasjon til disse seminarene.


Om bidragsyterne             

Jørgen Kosmo har vært leder av Riksrevisjonen siden 1. januar 2006. Kosmo har vært ordfører i Horten, stortingsrepresentant for Vestfold fra 1985 til 2005, leder av justiskomiteen fra 1989 til 1993, forsvarsminister fra 1993 til 1997, leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee fra 1997 til 2000, arbeids- og administrasjonsminister fra 2000 til 2001 og stortingspresident fra 2001 til 2005.

Tor Saglie er prosjektleder ved Institutt for statsvitskap ved Universitetet i Oslo. Saglie er utdannet cand.polit. (statsvitskap) fra Universitetet i Oslo  Han ble Norges første arbeids- og velferdsdirektør da Arbeids- og velferdsetaten ble opprettet. Saglie har tidligere vært departementsråd i Kommunal- og regionaldepartementet, universitetsdirektør ved UiO og kommunaldirektør i Oslo kommune.

Marianne Gjesvik Mancini er avdelingsdirektør i Økonomi- og planavdelingen ved Universitetet i Oslo. Hun har en master i strategisk økonomistyring fra NHH, og har vært økonomidirektør ved UiO siden 2006. Tidligere ledererfaring fra både fakultets- og instituttnivå på UiO.

 

Andreas Hompland er sosiolog (mag. art.) fra Universitetet i Oslo. Han er frilanser som journalist og forfatter og har arbeidet mye med møteledelse og forskingsformidling – ofte i scenarieform.

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Styring, Forvaltningspolitikk
Publisert 2. nov. 2011 13:53 - Sist endret 12. okt. 2012 10:07