Den avmektige stat – byråkratiets natur eller ledelsens kultur?

Seminar kun for Partnerforums toppledere og spesielt inviterte

Topplederseminaret ble arrangert i etterkant av Partnerforums årsmøte.

Program

16:30  Partnerforums Årsmøte 
           ledet av Inga Bostad, prorektor, Universitetet i Oslo
           Sakspapirer vil bli sendt ut ca to uker før møtet.

17:30  Pause

17:45  Topplederseminar 
           ledet av seminarleder Andres Hompland

17:50  Holdninger, kultur og lederskap - refleksjoner fra 22. juli-kommmisjonen
          Guri Hjeltnes, direktør ved Senter for studier av Holocaust
          og livssynsminoriteter og professor ved Handelshøyskolen BI

18:15  Den disaggregerte stat Iver B. Neumann, professor 
           London School of Economics

18:40  Refleksjoner over statlig styring (pdf)
          Marianne Andreassen, direktør Lånekassen

18:50  Diskusjon ledet av Andreas Hompland

19:30  Slutt – middag for seminardeltakerne

 

Om seminaret – bakgrunn og innhold

22. juli kommisjonen presenterte i august sin rapport om myndighetenes og samfunnets håndtering av terroranslagene mot regjeringskvartalet og på Utøya. Rapporten avdekker svakheter i viktige samfunnssystemer. Kommisjonens oppfatning var blant annet at det som gikk dårlig i all hovedsak er knyttet til holdninger, kultur og lederskap – og hvordan mennesker og organisasjoner utøver den myndighet de har fått. Kommisjonen peker også på at evnen til å gjennomføre det man har bestemt seg for, og til å bruke planene man har utviklet, har vært for svak.

Hvordan kjenner toppledere i staten seg igjen i kritikken til kommisjonen? Har forvaltningen et ”kultur – og ledelsesproblem”? Stemmer det at det ofte er langt mellom ord og handling? Har forvaltningen et generelt problem, eller er det problemer kun i noen sektorer?

Seminaret holdes i etterkant av Partnerforums årsmøte. Målsettingen er å skape dialog omkring viktige tema for velferdsstaten, og oppmerksomheten er rettet mot utfordringer for politikk- og virkemiddelutforming. Topplederne må gjerne invitere med seg aktuelle ressurspersoner fra egen organisasjon til seminaret.


Om bidragsyterne             

 

Guri Hjeltnes er direktør for Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Hun er også professor 2 ved Handelshøyskolen BI. Hjeltnes har lang erfaring fra media og som forsker. Hun er Dr. philos i historie fra Universitetet i Oslo. Fra 2008-2010 var hun prorektor ved BI. Hjeltnes var medlem i 22. juli-kommisjonen.
Iver B. Neumann er professor ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) og Montague Burton-professor ved London School of Economics fra og med høsten 2012. Han er også adjunct professor ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås og visiting professor ved universitetet i Beograd. Han har vært seniorrådgiver i Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet og er forfatter av fjorten bøker, deriblant "Norge: En kritikk.", "Tilbake til Durkheim: Staten og antropologien" (Universitetsforlaget, 2011) og "At Home with the Diplomats" (Cornell University Press, 2011). 
Marianne Andreassen tiltrår som administrerende direktør for Lånekassen 12. november. Hun er utdannet cand.oecon og har bakgrunn som fagøkonom  fra departement, høyskole og Stortinget. Hun har vært statssekretær for flere statsråder og senere konserndirektør i SpareBank 1 Gruppen. I 2004 ble hun tilsatt som  direktør med ansvar for å bygge opp Direktoratet for økonomistyring (DFØ). DFØ har under Andreassens ledelse gjennomgått omfattende omstillinger og fornyelse. Andreassen har sittet i Partnerforums styringsgruppe.
Andreas Hompland er sosiolog (mag. art.) fra Universitetet i Oslo. Han er frilanser som journalist og forfatter og har arbeidet mye med møteledelse og forskingsformidling – ofte i scenarieform.

 

 

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Ledelse, Styring, Forvaltningspolitikk, Effektivitet
Publisert 16. okt. 2012 10:11 - Sist endret 15. jan. 2016 13:47