Fravær i det offentlige ordskifte. Om topplederens ytringsfrihet og ytringsplikt i den offentlige debatten.

Seminar om statens toppledere sin deltakelse i den offentlige debatten. Hva slags ytringsfrihet og ytringsplikt har ledere og ansatte i staten?

Seminaret er forbeholdt partnernes toppledere og spesielt inviterte gjester.

Program

15:30 Partnerforums årsmøte 
           ledet av Dag Morten Dalen, prorektor, Handelshøyskolen BI
           Sakspapirer vil bli sendt ut ca. to uker før møtet.

16:30  Pause og registrering av nye deltakere. Bevertning

------------------------------------------------------------------------------------------

17:00  Topplederseminar: Fravær i det offentlige ordskifte. 
           Om topplederens ytringsfrihet og ytringsplikt i den offentlige debatten. 

17:10  Lojalitet, omdømme og kommunikasjon i embetsverket
           Kjersti Thorbjørnsrud, seniorforsker, Institutt for samfunnsforskning.

17:40 Åpenhet i departementene (pdf)
          Siri Gedde-Dahl, leder av Pressens offentlighetsutvalg, journalist i Kapital

18:00 Å sette dagsorden for det som ikke skal skje (pdf)
         
Jon Lea, tidligere direktør ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

18:20 Kommentar (pdf)
           ved Tom Colbjørnsen, professor ved Handelshøyskole BI

18:40 Diskusjon
          Ledet av Eva Bratholm, kommunikasjonsdirektør i Norad

 

19:30  Middag for seminardeltakerne


Om seminaret

Forvaltningens deltagelse i det offentlige ordskiftet har de senere tiårene blitt preget av en omfattende medialisering. Når kommunikasjonsdynamikken i staten endrer seg, har det også konsekvenser for hvordan politiske og demokratiske maktforhold vedlikeholdes, utfordres og endres, og for hvordan byråkrati og media handler sammen.

Under denne utviklingen har det f.eks. blitt mindre vanlig enn før at embetsverket deltar i diskusjonene, samtidig som kommunikasjonsstabenes størrelser og antall statssekretærer i departementene har økt kraftig, og deres roller som sentralforvaltningens og statsrådenes talerør har blitt utvidet. Hvilke årsaker og konsekvenser har dette, og har vilkårene for toppbyråkratenes ytringsrett og -plikt i Norge endret seg?


Når det gjelder de ytre etater, er veien lengre til den politiske ledelse, og som rådgivende og utførende organ skal etatene være forvaltningens spesialistenheter. Likevel har det blitt mindre vanlig å se etatsledere som viktige aktører i den offentlige debatten. Hva skyldes dette?


Og hva med de ytringer som kan ramme forvaltingen? Kan departementenes forventning om lojalitet, og frykten for å snakke, hindre tjenestemenn og embedsmenn i å finne muligheter for forbedringer, kritisere reformer m.m.? Hvor fritt står man til å komme med systemkritikk i staten, og i hvilken grad blir lojalitetskrav et hinder for nødvendig informasjonsflyt og offentlig debatt?

 

Om bidragsyterne

Eva Bratholm er kommunikasjonsdirektør i Norad. Hun har vært ambassaderåd i New Delhi. Bratholm har tidligere jobbet i NRK som politisk reporter, programleder og korrespondent. Hun har også vært kulturredaktør i Dagbladet og avisens korrespondent i New York.

Tom Colbjørnsen er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI, hvor han også var rektor i perioden 2006-2014. Han har tidligere også vært professor ved Norges Handelshøyskole. Colbjørnsen er utdannet siviløkonom og sosiolog, og han har lang erfaring både som forsker, foredragsholder og bedriftsrådgiver. Colbjørnsen har ledet og deltatt i flere regjeringsoppnevnte utvalg.

Siri Gedde-Dahl er journalist i Kapital og leder av Pressens offentlighetsutvalg. Gedde-Dahl har nesten 30 års erfaring som journalist, 15 av dem fra Aftenposten. Ho fikk Skup-prisen i 2005 for «Vassverkskandalen på Romerike,» og hun har også fått Skup-diplomer for «Helse Sør-saken» (2003) og «Forsvarskuppa» (2013). Gedde-Dahl har skrevet boken «Korrupsjon i Norge» (2008) sammen med to kolleger.

Kjersti Thorbjørnsrud er statsviter og har en Ph.D.-grad i medievitenskap. Hun har ledet internasjonale forskningsprosjekter om medieinnflytelse, politikk, byråkrati og innvandring ved Universitetet i Oslo. Thorbjørnsrud er nå seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning, der hun jobber spesielt med medier, helse og velferdspolitikk. Hun er også nestleder i kringkastingsrådet.

Jon A. Lea var fra 2003-2015 direktør i Direktoratet for sikkerhet og beredskap. Han jobber nå på samme sted som seniorrådgiver. Lea er utdannet som Cand. polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har tidligere hatt diverse stillinger i ulike departementer og jobbet som fylkesmann i Hedmark og Buskerud.

Arrangør

Partnerforum
Emneord: Ledelse, Kommunikasjon, Ytringsfrihet
Publisert 16. sep. 2015 11:38 - Sist endret 25. nov. 2015 15:39