40-gruppe – Etikk (40ETIKK)

Emner i emnegruppen

Obligatorisk emne:

De resterende 30 studiepoengene velges fritt blant følgende emner:

 

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet