40-gruppe – Etikk og politisk filosofi (40ETIKK)

Om emnegruppen

Etikk er en viktig gren av filosofien, og handler om grunnlaget for våre moralske vurderinger (normativ etikk), deres opprinnelse og betydning (meta-etikk), og anvendelse innen ulike områder og fag (anvendt etikk). Politisk filosofi er et beslektet område av filosofien som handler om grunnleggende begreper som rettferdighet, frihet, statens legitimitet, og analyse av politiske ideologier. Denne 40-gruppen gir deg mulighet til å fordype deg innen et spesifikt område innen etikk eller politisk filosofi ved å velge fra en rekke emner som varierer semestervis; for eksempel metaetikk, miljøetikk, og etikk knyttet til kjønn.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal du:

  • Være kjent med de viktigste samtidige syn på moralfilosofi og være i stand til å anvende teoriene på praktiske spørsmål
  • Ha tilegnet deg redskaper til å tenke kritisk om etiske spørsmål som kan oppstå på arbeidsplasser og i hverdagslivet
  • Ha de grunnleggende redskapene for kritisk analyse av spesifikke samfunnsmessige utfordringer (som bioteknologi, klimaendringer, og migrasjon), og om spesifikke spørsmål knyttet til ditt fag
  • Være trent i både skriftlig og muntlig framstilling ved å ha blitt prøvet i forskjellige vurderingsformer, inkludert muntlig gruppefremlegg

Oppbygning og gjennomføring

Det obligatoriske emnet FIL1003 – Etikk bør avlegges før de valgfrie emnene.

Emner i emnegruppen

Obligatorisk emne:

De resterende 30 studiepoengene velges fritt blant følgende emner:

 

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet