Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Europas ideer (40IDEUR)

Emner i emnegruppen

Du velger minimum 20 sp blant følgende emner:

Inntil 20 sp kan velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • HFB-KIS

Annet

40-gruppen er under utfasing og kan ikke velges av studenter som startet etter kull 2005!