Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Historie med vekt på antikken (80HIS5)

Om emnegruppen

Denne 80-gruppen i historie er utformet for programstudenter på Antikk kultur og klassisk tradisjon (bachelor). Emnegruppa gir studentene en innføring i sentrale utviklingstrekk i europeisk og global historie, med vekt på antikken.

80-gruppen i historie kvalifiserer til masterprogrammet i historie (to år), som vil gi en videre spesialisering og faglig kompetanse. Studentene må da påse at de har avlagt minimum 20 studiepoeng innen nyere tids historie (emnekoder HIS13XX eller HIS23XX / HIS24XX).
80-gruppen kvalifiserer også blant annet til å undervise i historie i skolen, dersom man kombinerer denne med en praktisk-pedagogisk utdanning. Se her for mer informasjon om den muligheten.

1000-emnene er oversiktspreget, mens 2000-emnene er fordypningsemner. Det er derfor anbefalt at studenter sørger for å ha tilstrekkelig med kunnskaper på innføringsnivå, før de velger emner på 2000-nivå.

Legg merke til at det er forskjellig oppbygging av denne 80-gruppen avhengig av når du begynte på studieretningen antikk kultur.

 

Emner i emnegruppen

For studenter som begynner høsten 2013 gjelder følgende 80-gruppe:

Obligatoriske emner:

Velg ett av følgende emner:

Minst 10 studiepoeng velges blant følgende emner:

Inntil 20 studiepoeng kan velges fritt blant alle historieemner på 2000-nivå, HIS2XXX-emner.

For studenter som begynte f.o.m høsten 2006 til høsten 2012 gjelder følgende 80-gruppe:

Obligatorisk emne:

Velg minimum 30 studiepoeng fra følgende emner:

Velg minimum 30 studiepoeng fra denne listen:

Eventuelt resterende studiepoeng (maks 20 studiepoeng) velges blant HIS2XXX-emner

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

HIS2113 – Demokrati eller pøbelvelde? Politikk og borgerrollen i antikkens Hellas og Roma (nedlagt) er nedlagt. Har du allerede fullført emnet kan det brukes i 80-gruppen.

Emnet HIS1100 – Eldre verdenshistorie (fra høst 2008) overlapper 5 studiepoeng med følgende emner: HIS1120, HIS1121, HIS1130, HIS1131.

Emnet HIS1300MET – Nyere verdenshistorie med historie (fra vår 2011) overlapper 20 studiepoeng med HIS1300 og 10 studiepoeng med følgende emner: HIS1320, HIS1321, HIS1330, HIS1331, HIS1300EU og HIS1300EUMET.

For studenter som startet før høsten 2006 var emnene HIS1010 - Innføring i historie. Lange linjer, klassiske arbeider, kritisk metode og HIS3090 - Fordypningsoppgave obligatoriske i emnegruppa. Fra og med høsten 2006 utgår emnene som obligatoriske. Dersom du har tatt HIS1010 - innføringsemne i historie kan denne innpasses i graden som 10 studiepoeng på 1000-nivå. Dersom du har tatt HIS1010 i tillegg til et av de gamle emnene med metodedel (HIS1111, HIS1121, HIS1131, HIS1311, HIS1321 og HIS1331) får du kun uttelling for totalt 15 studiepoeng. Dette fordi at de overlapper 5 studiepoeng. For studenter som eventuelt også har avlagt HIS3090, reduseres kravet til antall studiepoeng på 2000-nivå til 30 studiepoeng.