Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Kunsthistorie for antikkprogrammet (80KUNANT)

Om emnegruppen

Denne 80-gruppen i kunsthistorie er laget for programstudenter på Antikk kultur og klassiske språk
(tidligere: Antikk kultur og klassisk tradisjon ).

Du får generell innføring i kunsthistorie ved å avlegge denne emnegruppen, men med vekt på den klassiske tradisjonen. Emnegruppen gir først og fremst fordypning i antikkresepsjon, hvordan antikken er blitt forstått og brukt i tidsperiodene etter antikken.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt denne emnegruppa skal du kunne:

 • ha generell oversikt over billedkunst, arkitektur og design i ulike kunsthistoriske epoker
 • de viktigste monumentene og tendensene i den vestlige kunsten fra antikken til i dag
 • det grunnleggende om fagets historie, forskningstradisjoner, teorier, metoder og begreper
 • de ulike epokenes stiluttrykk, ikonografi, motivkretser og bygningshistorie
 • se ulike epokers stiluttrykk, ikonografi, motivkretser og bygningshistorie i forhold til en bredere historisk, kulturell og estetisk kontekst
 • analysere monumenter og verk
 • reflektere kritisk over fagstoff
 • behandle, strukturere, systematisere, vurdere og formidle muntlig og skriftlig faglige kunnskaper
 • beherske digitale verktøy
 • planlegge egen faglig videreutvikling
 • jobbe selvstendig innen angitte faglige rammer
 • bruke tilgrensende fagområder og nettverk

Sammen med støttegruppen 40 gruppe 40-gruppe – Antikk kultur og klassiske språk (40ANT) (tar ikke opp nye studenter) oppfyller denne emnegruppen kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterstudiet i kunsthistorie

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (60sp):

Velg et av to emner:

Velg minst 10 studiepoeng blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Var studietilbudet annerledes da du begynte? Eller har du grunnemner fra før av?

Se ellers instituttets side for overgangsordninger eller snakk med programkonsulenten.