Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

40-gruppe – Antikk kultur og klassiske språk (40ANT)

Om emnegruppen

Emnegruppen er obligatorisk for studenter på studieretning antikk kultur på bachelorprogrammet Antikk kultur og klassiske språk. Emnegruppen anbefales studenter på studieretning for klassiske språk som ønsker breddekunnskaper om antikkens kultur.

Hvis du utvider emnegruppen til 60 studiepoeng, kan emnegruppen normalt gi faglig kompetanse til å undervise i faget antikkens kultur i den videregående skole. Hvis du utvider til 60 studiepoeng, får du også mulighet til å velge studieopphold i Athen og/eller Roma.

Læringsutbytte

Når du har fullført emnegruppa, kan du:

  • redegjøre for de viktigste epoker, hendelser og personer i gresk og romersk historie og åndsliv
  • forstå gresk og latinsk litteratur innenfor en historisk og kulturell ramme
  • redegjøre for hvordan antikken er blitt bevart, forstått og brukt i tidsperiodene etter antikken
  • anvende antikkfaglige metoder og forholde deg kritisk til antikkfaglige kilder og problemstillinger (bare studenter som er tatt opp H12 eller tidligere)
  • lese og forstå enklere tekster på gresk eller latin

Emner i emnegruppen

Obligatorisk emne:

Velg ett av følgende emner (som erstatning for det tidligere obligatoriske emnet ANT1101):

Du velger i tillegg:

enten:

eller:

Hvis du ønsker å utvide emnegruppen til 60 studiepoeng, kan du velge emner fra denne listen:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Emnegruppen har tidligere (til og med høsten 2012) vært mulig å velge for studenter utenfor bachelorprogrammet i antikk kultur og klassiske språk.

Er du ikke student på antikkprogrammet, men ønsker å ta støttefag i antikken og/eller klassiske språk har vi følgende tilbud:

40ANTIKK1 - Antikken

40GRES - Gammelgresk

40LATS2 - Latin