40-gruppe – Kriminologi III (40KRIM-003)

Emner i emnegruppen

Obligatorisk emne:

 • Error: java.lang.NullPointerException

(Fra høst 2019 erstattes KRIM1000 med KRIM1100, de som tidligere har avlagt og bestått KRIM1000 kan få dette som en del av 40-gruppen)

30 studiepoeng velges fritt fra instituttets frie emner:

 

 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException

eller

 • Error: java.lang.NullPointerException

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Tverrfaglige kjønnsstudier (bachelor)
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException
 • Error: java.lang.NullPointerException