40-gruppe – Kriminologi III (40KRIM-003)

Emner i emnegruppen

Obligatorisk emne:

20 studiepoeng velges fritt fra instituttets frie emner:

 

eller

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger