40-gruppe – Organisasjon, ledelse og arbeid – tverrfaglig (40-OLA-TVERR)

Om emnegruppen

NB! Emnegruppen tar ikke opp nye studenter. Alle studenter som har tidligere valgt emnegruppen kan fullføre. 

Emnegruppen gir en tverrfaglig innføring i problemstillinger knyttet til organisasjon og ledelse i arbeidslivet. Et viktig element er å belyse både offentlig og privat sektor, og gi godt innblikk i både de formelle, de uformelle og de strategiske sidene ved organisasjoners funksjonsmåte. Sammensetningen av emnegruppen er mest beregnet på studier i samfunnsvitenskap, men kan være relevant også for andre studieretninger.

Emner i emnegruppen

Du velger fire av emnene i emnegruppen, og du kan ikke velge et emne som allerede er obligatorisk på ditt program.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Emnene ECON1810 og SOSGEO2201 tilbys ikke lenger, men kan brukes i 40-gruppen dersom du allerede har avlagt emnene.