40-gruppe – Organisasjon, ledelse og arbeid (40ORG)

Om emnegruppen

Fra og med høsten 2014 er det ikke mulig å velge denne 40-gruppen. Studenter som allerede har valgt denne 40-gruppen tidligere (vår 2014 eller før) vil få mulighet til å avslutte gruppen. Ta kontakt med SV-infosenter hvis du har spørsmål.

 

Emnegruppen egner seg for alle som vil ha arbeidsliv og organisasjon i fagkretsen til bachelorgraden. Det viderefører de sosiologiske emnene som var en del av bachelorprogrammet Teknologi, organisasjon og læring.

Emner i emnegruppen

Obliatoriske emner

 

Velg i tillegg ett av disse emnene:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger