Dette emnet er nedlagt

SOSGEO2201 – Makt, identiteter og medvirkning i arbeidslivet

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

NB! SOSGEO2201 er nedlagt. Studenter som må ta emnet opp igjen, vil få mulighet til å avlegge eksamen på nytt høsten 2017.

Arbeidslivets grunntrekk (arbeidslivets parter, organisering og styrkeforhold) drøftes, med hovedvekt på å belyse maktforholdene i arbeidslivet. Økonomiske, politiske og sosiale prosesser som påvirker maktforholdene belyses gjennom eksempler fra ulike geografiske kontekster, men det legges størst vekt på norske forhold.

Av økonomiske prosesser vektlegges utfordringene som fleksibilisering av arbeidmarkeder skaper for regulering, arbeidsgiver og arbeidstaker. Av politiske prosesser vektlegges framveksten og betydningen av reguleringer (avtaleverk); av sosiale prosesser drøftes endringer i ledelsesfilosofier, kollektivdannelser og individualisering. Innenfor disse ulike dimensjonene tas betydningen av ulike identiteter, som for eksempel kjønn og etnisitet opp.

Både sosiologiske og samfunnsgeografiske perspektiver presenteres.

Hva lærer du?

Emnet skal gi et grunnlag for å forstå viktige trekk ved norsk arbeidsliv, og grunntrekkene ved det norske arbeidslivet tydeliggjøres ved å kontrastere dem til erfaringer fra utvalgte andre land.

De sentrale begrepene og perspektivene som brukes for å belyse dagens arbeidslivsrelasjoner gjennomgås. Emnet introduserer også begrepet «arbeidsregime» som verktøy i empiriske undersøkelser av makt, identitet og medvirkning i ulike geografiske og kulturelle kontekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SOS2201 – Makt, identiteter og medvirkning i arbeidslivet (nedlagt)

Undervisning

  • Forelesning
  • Seminar (gruppeundervisning)

Deltakelse på seminar

Seminardeltakelse er frivillig, men for ditt faglige utbytte er det sterk anbefalt at du møter. Hvis du ikke kan delta på seminar, skal du velge "seminar 99 - ønsker ikke å delta på seminar". Seminarene holdes av en faglærer, og studentene jobber med den individuelle, skriftlige eksamensoppgaven. I tillegg diskuteres pensum. 

Informasjon om bytte av seminargrupper

Eksamen

  • Individuell, skriftlig eksamensoppgave (40 prosent)
  • 4 timers skoleeksamen (60 prosent)

Den individuelle, skriftlige oppgaven jobbes med i første del av semesteret. Den må bestås for å kunne ta skoleeksamen.

Oppgaven teller 40 prosent og skoleeksamen 60 prosent av den endelige karakteren i emnet. Selve skoleeksamen består av en kortsvarsoppgave som teller 1/3 av karakteren og en langssvarsoppgave som teller 2/3 av karakteren. Begge deler må bestås.

Gjentak av eksamen

SOSGEO2201 er nedlagt. Studenter som har vært meldt til emnet høsten 2016 eller tidligere, kan ved behov ta opp igjen eksamen på nytt høsten 2017. Dette tilbudet gjelder kun studenter som har hatt opptak til emnet tidligere. Tilbudet gjelder også for de som vil forbedre karakteren i emnet.

Studenter som ønsker å avlegge eksamen i emnet høsten 2017 kan melde seg opp til eksamen i StudentWeb. SV-info kan være behjelpelig med oppmelding eller eventuelle spørsmål. Eksamen består av både emneoppgave og skoleeksamen. Studenter som ønsker å forbedre karakter på kun én av eksamensdelene har anledning til det. Dersom du ønsker å forbedre karakter på kun én eksamensdel må du gi beskjed til SV-info via e-postSe semestersiden for utfyllende informasjon om pensum og eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Siste semester var 2016 HØST

Eksamen

Siste gang høsten 2017. Dette tilbudet gjelder kun studenter som har hatt opptak til emnet tidligere.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info