ANT1500 – Antikken gjennom tidene

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet belyser og problematiserer hvordan antikken har innvirket på forskjellige områder av menneskelivet i alle århundrer etter antikken. Antikkens påvirkning kan studeres innen vidt forskjellige områder som arkitektur, politisk ideologi, litteratur og språk. Utvalgte antikke motiver på forskjellige kulturelle områder gjennomgås, f.eks. i diktning, billedkunst og film, og vi studerer motiver for og virkninger av denne gjenbruken av antikken.

Hva lærer du?

  • Å gjøre rede for bruken av antikke motiver på forskjellige kulturelle områder (f.eks. i diktning, billedkunst og film)
  • Å gjøre rede for den ideologiske og politiske (mis)bruken av antikken, både i Norge og i verden
  • Å kjenne til bruken av latin og gresk gjennom tidene, i Europa og i Norge
  • Å kjenne til hvordan de litterære kildene til den gresk-romerske verden er blitt tilgjengelige for oss
  • Å gjøre rede for hovedtrekkene i studiet av antikken i ettertiden (resepsjonsstudier og resepsjonsteori)

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

14 dobbelttimer forelesninger gjennom hele semesteret. Forelesningene vil bli podcastet.

Emnet undervises av en rekke av IFIKK-forskere og er strukturert rundt fire moduler: "Antikken etter antikken" (forelesninger 1-3), "Antikken i Norge" (forelesninger 4-6), "Antikken på scene/skjermen" (forelesninger 7-9) og "Antikken og ideologi" (forelesninger 10-13), samt et oppsummeringsmøte mot slutten av semesteret.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige også de neste to gangene emnet tilbys.

Ettersom forelesningene blir podcastet, er emnet gjennomførbart som fjernstudium.

Eksamen

Hjemmeeksamen over 3 dager.

Alle obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledninger

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk