ANT1500 – Antikken gjennom tidene

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet belyser og problematiserer hvordan “arven fra antikken” er blitt etablert og har fått betydning på forskjellige områder, både kulturelt (antikkresepsjon) og språklig (lånord i bl.a. norsk). Emnet behandler kildene til den gresk-romerske verden, hvordan de er blitt tilgjengelig for oss og hvordan de brukes i dag. Utvalgte antikke motiver på forskjellige kulturelle områder gjennomgås (f.eks. i diktning, billedkunst og film). Vi gjennomgår også den språklige arven fra grekerne og romerne og hvordan den er blitt formidlet til moderne europeiske språk, især gjennom latinen. Talt latin utviklet seg til italiensk, spansk, fransk og andre romanske språk, mens latin som kirkens språk og lærd språk ble bevart i en mer stivnet form.

Hva lærer du?

  • Å gjøre rede for hovedtrekkene i studiet av antikken i ettertiden (resepsjonsstudier og resepsjonsteori)
  • Å gjøre rede for bruken av spesifikke antikke motiver på forskjellige kulturelle områder (f.eks. i diktning, billedkunst og film)
  • Å kjenne til hvordan de litterære kildene til den gresk-romerske verden er blitt tilgjengelige for oss
  • Å kunne identifisere latinske og greske ord og ordelementer i moderne språk
  • Å kjenne viktige trekk ved bruken av latin og gresk i norsk og engelsk
  • Å kjenne viktige trekk ved utviklingen fra latin til romanske språk
  • Å kjenne til bruken av latin gjennom tidene, i Europa og i Norge

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Våren 2021 holdes fysiske forelesninger ikke iht. smitteverntiltak pga. COVID-19-pandemien. All undervisning på emnet foregår digitalt.

14 dobbelttimer seminar gjennom hele semesteret.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • digital prøve i Canvas (én dobbelttime)

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

Hjemmeeksamen over 3 dager.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledninger

Digital hjemmeeksamen

Hjemmeeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om hjemmeeksamen i Inspera.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk