FIL2506 – Nyere filosofihistorie: Arven fra Frege og Russell

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnets innhold kan variere fra gang til gang, men tar utgangspunkt i arven fra Gottlob Frege (1848-1925), Bertrand Russell (1872-1970), og Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Det som karakteriser denne typen filosofi er at den setter språket og dets analyse i sentrum.

Det er også typisk for den å knytte bånd til naturvitenskapene. Denne arven har vært videreutviklet i forskjellige retninger: f.eks. den logiske positivismen, den «sene Wittgensteins filosofi» og ordinary language filosofien, samt den senere språkfilosofien til f.eks. Willard Van Orman Quine, Donald Davidson og Saul Kripke.

Det legges vekt på å trekke linjer gjennom historien og helt frem til våre dager.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å ha en utdypet forståelse av de(n) tekst(er) eller tenker(e) som er pensum
  • å ha en viss kjennskap til debatten omkring dette temaet
  • å kunne redegjøre sammenhengende og klart for hovedtrekk ved temaet
  • å kunne drøfte temaet på en noenlunde selvstendig og kritisk måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FIL1006 – Innføring i logikk eller tilsvarende.

Undervisning

12 dobbelttimer seminarundervisning. Undervisningen er felles med FIL4630. Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Obligatorisk utkast til første essay i mappen
  • Korte sammendrag av 9 av 11 ukentlige pensumtekster

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent for at kun kan fremstille deg til eksamen.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte <https://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/hf-oblig.html>.

Eksamen

Emnet har mappeevaluering. Mappen består av to essays på ca 5 sider à 2300 tegn. Det foretas en helhetlig vurdering av arbeidene i mappen. Mappen leveres i Inspera.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Sensorveiledning for emnet våren 19.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2008

Emneevaluering høsten 2009

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig.

Eksamen

Eksamen tilbys uregelmessig

Undervisningsspråk

Engelsk