Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På dette emnet fokuseres det på enkelte filosofiske verker/epoker/skoler/idéer i filosofihistorien fra begynnelsen av rundt 600 f.Kr. og frem til renessansen. Dette vil inkludere tenkere som for eksempel Heraklit, Parmenides, Sokrates, Platon, Aristoteles, hellenistiske filosofer, senantikke tenkere, Augustin, Boethius, Thomas Aquinas, Ockham, Montaigne og Galieo. Fokus og forfattere som studeres vil variere.

En mer detaljert beskrivelse av emnets innhold og fokus høsten 21, finner du på semestersidene.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å ha en grundig forståelse av de(n) tekst(er) eller tenker(e) som er pensum
  • å kjenne godt til relevant sekundærlitteratur til dette temaet
  • å kunne diskutere temaet på en selvstendig og kritisk måte, på bakgrunn av både primær- og sekundærtekster
  • å kunne ta stilling til temaet på en noenlunde selvstendig måte

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til masterprogrammet i filosofi.

Overlappende emner

Undervisning

12 dobbelttimer med seminarundervisning og forelesninger.  Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Aktiv deltakelse i Canvas i form av innsending av et svar på et ukentlig spørsmål til den teksten/delen av teksten som skal gjennomgås på neste ukes seminar. Du må i løpet av semesteret sende inn svar på spørsmål til minimum 8 av 12 seminarer. Nærmere informasjon vil bli gitt på seminaret.

Aktiviteten er kun gyldig det semesteret den gjennomføres. Godkjent obligatorisk aktivitet, er en forutsetning for å kunne avlegge eksamen,

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

 

Eksamen

Semesteroppgave på ca 10 sider à 2.300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat. Semesteroppgaven skal du levere i Inspera. Valg av tema skjer i samråd med faglærer.

Når du skriver semesteroppgave, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til semesteroppgaven. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering våren 2009

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk