Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet bygger på Error: java.lang.NullPointerException (eller tilsvarende forkunnskaper), og gir deg mulighet til å videreutvikle din forståelse av gresk. Kompetanse i gresk gir deg tilgang til et stort antall tekster fra antikken. På dette emnet leser vi tilrettelagte greske originaltekster med økende vanskelighetsgrad. Samtidig arbeider vi videre med språkkompetansen, der vi repeterer og videreutvikler beherskelsen av formlæren, samtidig som vi utvider kunnskapen om syntaks.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, har du tilegnet deg følgende kompetanse:

 • Du har tilegnet deg kunnskaper i gresk som gjør det mulig å studere videre på de ordinære tekst- og grammatikkemnene våre i gresk.
 • Du har fått et grunnlag for å arbeide med originaltekster på egen hånd.
 • Du har tilegnet deg et utvidet ordforråd (aktivt og passivt).
 • Du har tilegnet deg de viktigste delene av gresk formlære.
 • Du har kjennskap til større deler av gresk syntaks og er i stand til å analysere komplekse greske setninger.
 • Du kan oversette mer komplekse setninger fra norsk til gresk.
 • Du kan oversette og kommentere de greske pensumtekstene uten hjelpemidler.
 • Du kan oversette enkle, ukjente tekster ved hjelp av ordbok.
 • Du har innblikk i gresk orddannelse
 • Du kan plassere antikke greske tekster i en kulturell og historisk kontekst.

Her finner du mer detaljerte læringsmål.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Error: java.lang.NullPointerException eller tilsvarende.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot include:ref: null

Overlapper også med eldre eller andre innføringsemner i gresk på tilsvarende nivå, samt gammelt semesteremne/grunnfag.

Har du gresk 2 fra videregående skole eller tilsvarende, kan du søke fritak fra dette emnet. Hvis det imidlertid har gått en tid og du ikke har språket present, anbefales du å begynne fra begynnernivå.

Undervisning

Undervisningen gis som to dobbelttimer seminarundervisning i uka. Vi anbefaler på det sterkeste at du følger all undervisning aktivt.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

 • obligatoriske innleveringer: minst 5 av 7 må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig også de to neste gangene emnet tilbys.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledninger

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IFIKKs emner er samlet på instituttets studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk