GRE2110 – Gresk språkhistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg det greske språkets historie i antikken, fra mykensk i bronsealderen til koiné i senantikken. Emnet omhandler også greske dialekter og språkformene i ulike typer gresk litteratur (epos, drama, etc.).

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du:

  • gjenkjenne typiske trekk og stadier i utviklingen av det greske språket.
  • identifisere greske dialekter.
  • gjøre greie for bruken av ulike språkformer i forskjellige typer gresk litteratur.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

GRE1001 – Innføring i gresk I, GRE1002 – Innføring i gresk II og GRE1105 – Gresk grammatikk I.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at du har avlagt eksamen i minst ett av følgende emner: GRE1403 – HomerGRE1405 – Gresk lyrikkGRE2105 – Gresk grammatikk II.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot GRE4110 – Gresk språkhistorie

Undervisning

14 dobbelttimer seminarundervsining felles med GRE4110 – Gresk språkhistorie.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • oppmøte i seminarundervsiningen, minst 10 av 14 ganger
  • muntlig presentasjon av en gammelgresk tekst i et språkhistorisk perspektiv

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Gamle eksamensoppgaver

Sensorveiledning høst 2018

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet tilbys uregelmessig. Kontakt studiekonsulenten.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)