Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser utdrag (60-75 sider*) fra én eller flere attiske talere fra 400- og 300-tallet (f. eks. Lysias, Demosthenes, Isokrates). Flere retoriske sjangere er representert. I tillegg kommer sekundærlitteratur til orientering og/eller fordypning.

* 1 side defineres som 1 side i Teubner / Oxford Classical Texts.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

  • oversette pensumteksten(e) og fortolke dem
  • analysere pensumteksten(e) grammatisk med vekt på syntaks
  • redegjøre for retorikken og dens forskjellige sjangrer i Athen på 400- og 300-tallet
  • forstå tekstene innenfor en historisk og kulturell ramme

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

GRE1001 – Innføring i gresk I og GRE1002 – Innføring i gresk II, eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

GRE1105 – Gresk grammatikk I og GRE1401 – Attisk prosa I, eller tilsvarende.

Overlappende emner

  • 5 studiepoeng overlapp mot GRE2103
  • 5 studiepoeng overlapp mot GRE2104

Undervisning

14 dobbelttimer seminarundervisning gjennom hele semesteret.

Undervisningsformen forutsetter aktiv deltakelse fra deg som student. Vi forventer at du møter forberedt.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatorisk undervisningsaktivitet:

  • kvalifiserende klasseromsprøve ca. midtveis i semesteret

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig også de neste to gangene emnet tilbys.

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne framstille deg til eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)