Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser utdrag fra prosatekster på attisk gresk, fortrinnsvis av attiske talere. 20-30 sider, avhengig av vanskelighetsgrad. En side defineres i denne sammenheng som en side i Teubner / Oxford Classical Texts.

Hva lærer du?

  • oversette pensumteksten(e) og fortolke dem
  • analysere pensumteksten(e) grammatisk med vekt så vel på morfologi som på syntaks
  • beherske det sentrale ordforråd i pensumteksten(e)
  • forstå pensumteksten(e) innenfor en historisk, litteraturhistorisk og kulturell ramme

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

GRE1001 – Innføring i gresk I og GRE1002 – Innføring i gresk II eller tilsvarende.

Undervisning

Høsten 2020: Det kan komme endringer i undervisningen pga. koronaviruset. Endringer vil bli varslet.

Undervisningen på dette emnet gis i første halvdel av semesteret som:

  • 7 dobbelttimer seminarundervisning

Undervisningsformen forutsetter aktiv deltakelse fra deg som student. Vi forventer at du møter forberedt.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • fremmøte minst 5 av 7 ganger. Vi behandler ikke søknader om fravær utover dette. OBS: Høsten 2020 utgår kravet til oppmøte grunnet korona-situasjonen.
  • kvalifiserende midtveisprøve (høsten 2020 gjennomføres denne digitalt om nødvendig)

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjent undervisningsaktivitet er gyldig også de neste to gangene emnet tilbys.

Eksamen

4 timers skriftlig skoleeksamen.

Høsten 2020 gjelder følgende: Muntlig eksamen, som gjennomføres digitalt om nødvendig.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning høst 2018

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IFIKKs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk