Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vi leser et utvalg greske, lyriske dikt (totalt 600-750 vers) med vekt på den arkaiske lyrikken. Aktuelle forfattere er for eksempel Arkhilokhos, Sapfo, Alkaios og Pindar.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, kan du:

  • oversette pensumteksten(e)
  • skandere pensumtekstene og gjøre rede for versemålet
  • identifisere og forklare språkformer som hører til dikterens dialekt
  • fortolke tekstene med henblikk på historiske, litteraturhistoriske, litterære og/eller kulturelle aspekter

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

GRE1001 – Innføring i gresk I og GRE1002 – Innføring i gresk II

Undervisning

Undervisningen på dette emnet gis i annen halvdel av semesteret som:

  • 7 dobbelttimer seminarundervisning
  • 5 dobbelttimer støtteundervisning i metrikk og gresk språkhistorie

Undervisningsformen forutsetter aktiv deltakelse fra deg som student. Vi forventer at du møter forberedt.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • fremmøte på seminarene, minst 5 av 7 ganger.
  • fremmøte i støtteundervisningen, minst 4 av 5 ganger.
  • muntlig prøve i metrikk og gresk språkhistorie (skandering av gjennomgåtte passasjer + beskrivelse av et utvalg av dialektformer)

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen.

Obligatoriske undervisningsaktiviteter må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledninger

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Instituttet har samlet alle emneevalueringer på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)